UJEP - VTP

  Analýzy, zkoušky, měření

  Nabídka analýz, zkoušek a měření:

  • Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu - pevnost, pevnost v kluzu, tažnost, tvrdost podle Brinella, Vickerse a Rockwella, měření drsnosti, zbytkových povrchových napětí, kruhovitosti, termovizní měření, měření ultrazvukem, vířivými proudy, měření pomocí videoskopu, digitální makrozáznamy, měření vysokorychlostní kamerou atd.
  • Speciální zkoušky - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty atd.
  • Hodnocení korozního napadení - kvantifikace (hloubka napadení, tloušťka po korozi apod.), zkoušky v korozní komoře s vyhodnocením, zkoušky odolnosti materiálu na mezikrystalovou korozi atd.
  • Přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky - povlaků, nátěrů, elox vrstvy, pasivních vrstev, kovových povlaků, měření nitridridované a cementované vrstvy atd.
  • Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury - velkost zrna, rekrystalizace, velikost dendritických buněk, metalurgická kvalita materiálu, porezita, vměstky, kvantitativní měření jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy ve 2D a 3D atd.
  • Fraktografické analýzy lomových ploch, EDX a EDS analýzy materiálů.
  • Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu. Analýza změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení.
  • Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek, testování řezných kapalin pro broušení.
  • Kontrola součástí 2D a 3D na měřícím stroji XYZ.
  • Zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů.
  • Řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti zpracování hliníkových materiálů.
  • Výzkum, řešení problémů a optimalizace vlastností hliníkových materiálů v oblasti tavení, odlévání, tváření, obrábění, korozních vlastností a povrchové ochrany materiálů.

  Ceny zkoušek a prací nabízených v rámci VTP jsou stanoveny na základě dohody.

  V případě zájmu o naše služby či o podrobnější informace kontaktujte prosím zástupce VTP.


  Vydáno dne 18. 10. 2010 (5760 přečtení)