UJEP - VTP

  Cíle

  Cíle VTP jsou:

  • vlastní výzkum a spolupráce s firmami v oblasti výzkumu materiálů,
  • nové materiály a jejich testování, nové trendy ve zpracování kovových odpadů,
  • výzkum a optimalizace v oblasti technologií,
  • speciální zkoušky a testování technologií a materiálů pro firmy (korozní zkoušení, technologické zkoušky atd.),
  • standardní nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů dle norem,
  • pronájem laboratoří v oblasti materiálového a technologického výzkumu firmám,
  • referenční laboratoře firem,
  • normotvorné a metrologické poradenství a výpomoc firmám,
  • mezinárodní spolupráce,
  • cílená příprava inženýrů a doktorandů pro konkrétní firmy,
  • školení, kurzy a odborné poradenství pro firmy,
  • pořádání odborných konferencí se zaměřením na prezentaci nových technologií a zařízení,
  • vydávání odborné literatury a publikací,
  • pravidelné vydávání časopisu Strojírenská technologie,
  • nová pracovní místa pro špičkové odborné pracovníky v kraji.


  Do budoucna se plánují následující aktivity:

  • zasídlení firem,
  • transfer technologií.  Vydáno dne 30. 04. 2010 (6563 přečtení)