UJEP - VTP

Služby

VTP spolupracuje s univerzitami, výzkumnými institucemi a s výrobní sférou. Možnosti a formy spolupráce jsou široké:

  1. Vlastní výzkum a projekty firem - cílený pronájem určitého okruhu přístrojů, zařízení a nebo laboratoře pro vlastní výzkum, testování a zkoušení materiálů s možností využití odborného poradenství.

  2. Cílená příprava inženýrů a doktorandů pro firmy v rámci VTP - umístění vlastního pracovníka do VTP v rámci denního doktorandského nebo magisterského studia se zaměřením práce na řešení konkrétního problému u dané firmy s plným využitím laboratoří v rámci VTP.

  3. Společná výzkumná a vývojová činnost - dlouhodobá spolupráce v rámci řešení určitého zadaného problému na základě jmenovaného společného řešitelského týmu s využitím zařízení a přístrojů VTP a s následným provozním zkoušením a testováním u firmy.

  4. Zřizování referenčních laboratoří - podle potřeb a využití VTP a po vzájemné dohodě s firmou o vytvoření referenční laboratoře s cílem poskytnutí servisu a zázemí pro firmy v daném regionu.

  5. Pronájem přístrojů a laboratoří - cílený dlouhodobý pronájem určité kapacity přístroje nebo celé laboratoře k opakovaným zkouškám a testování materiálů.

  6. Organizace a pořádání konferencí, školení, kurzů, zaškolení na přístroje, poradenství atd. - pravidelné pořádání jednotlivých akcí a nebo na základě požadavků firem.


Všechny formy uvedené spolupráce (mimo bod č. 7) jsou řešeny vzájemnou smlouvou v rámci VTP.


Vydáno dne 19. 03. 2010 (8978 přečtení)