UJEP - VTP

Profil
Vědeckotechnický park Ústí nad Labem (VTP) byl slavnostně otevřen 1.4.2010 v prostorách Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně po rekonstrukci budovy H jako součást nově budovaného vysokoškolského kampusu v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V současnosti, v rámci 1. etapy výstavby, nabízí 850 m2 špičkově vybavených laboratoří a specializovaných pracovišť, která využívají výzkumní pracovníci fakulty při řešení materiálových a technologických problémů průmyslových podniků v rámci celé ČR.

Důležitým posláním VTP je úzké propojení vysokých škol s průmyslovými podniky. Zřízení VTP umožňuje zvýšení kvality při výchově doktorandů, realizaci experimentů v rámci výuky nebo při řešení diplomových prací a aktivní zapojení studentů do výzkumu realizovaného ve spolupráci s podnikovou sférou. Současně poskytuje přístup vlastním výzkumným pracovníkům k aktuálně řešeným úlohám v oboru materiálů a technologií.

Významnou úlohou VTP je podpora firem, které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu a chtějí provádět výzkum a optimalizace v oblasti technologií a materiálů, modernizaci a inovaci výroby. Zde VTP poskytuje možnost zázemí pro vlastní výzkum firem anebo pro vytvoření referenčních laboratoří. Dále firmám VTP nabízí odborné poradenství v oblasti technologií, materiálů a 3D systémů, přípravu vlastních odborníků v rámci doktorského studia a umožňuje využití celého spektra přístrojů a zařízení pro zkoušení materiálů.

VTP organizuje a pořádá firemní školení, kurzy, prezentace, informační přednášky a odborné konference v oblasti nových technologických a materiálových trendů a podporuje další vzdělávání pracovníků průmyslu. V rámci VTP je také vydáván celostátní recenzovaný odborný časopis Strojírenská technologie.

VTP je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.


Vydáno dne 19. 03. 2010 (2472733 přečtení)