Analýzy, zkoušky, měření


Autor: (mailto:), Téma: Služby
Vydáno dne 18. 10. 2010 (4177 přečtení)Nabídka analýz, zkoušek a měření:


 • Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu - pevnost, pevnost v kluzu, tažnost, tvrdost podle Brinella, Vickerse a Rockwella, měření drsnosti, zbytkových povrchových napětí, kruhovitosti, termovizní měření, měření ultrazvukem, vířivými proudy, měření pomocí videoskopu, digitální makrozáznamy, měření vysokorychlostní kamerou atd.
 • Speciální zkoušky - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty atd.
 • Hodnocení korozního napadení - kvantifikace (hloubka napadení, tloušťka po korozi apod.), zkoušky v korozní komoře s vyhodnocením, zkoušky odolnosti materiálu na mezikrystalovou korozi atd.
 • Přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky - povlaků, nátěrů, elox vrstvy, pasivních vrstev, kovových povlaků, měření nitridridované a cementované vrstvy atd.
 • Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury - velkost zrna, rekrystalizace, velikost dendritických buněk, metalurgická kvalita materiálu, porezita, vměstky, kvantitativní měření jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy ve 2D a 3D atd.
 • Fraktografické analýzy lomových ploch, EDX a EDS analýzy materiálů.
 • Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu. Analýza změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení.
 • Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek, testování řezných kapalin pro broušení.
 • Kontrola součástí 2D a 3D na měřícím stroji XYZ.
 • Zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů.
 • Řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti zpracování hliníkových materiálů.
 • Výzkum, řešení problémů a optimalizace vlastností hliníkových materiálů v oblasti tavení, odlévání, tváření, obrábění, korozních vlastností a povrchové ochrany materiálů.

Ceny zkoušek a prací nabízených v rámci VTP jsou stanoveny na základě dohody.

V případě zájmu o naše služby či o podrobnější informace kontaktujte prosím zástupce VTP.