Cíle


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Profil
Vydáno dne 30. 04. 2010 (6563 přečtení)Cíle VTP jsou:


 • vlastní výzkum a spolupráce s firmami v oblasti výzkumu materiálů,
 • nové materiály a jejich testování, nové trendy ve zpracování kovových odpadů,
 • výzkum a optimalizace v oblasti technologií,
 • speciální zkoušky a testování technologií a materiálů pro firmy (korozní zkoušení, technologické zkoušky atd.),
 • standardní nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů dle norem,
 • pronájem laboratoří v oblasti materiálového a technologického výzkumu firmám,
 • referenční laboratoře firem,
 • normotvorné a metrologické poradenství a výpomoc firmám,
 • mezinárodní spolupráce,
 • cílená příprava inženýrů a doktorandů pro konkrétní firmy,
 • školení, kurzy a odborné poradenství pro firmy,
 • pořádání odborných konferencí se zaměřením na prezentaci nových technologií a zařízení,
 • vydávání odborné literatury a publikací,
 • pravidelné vydávání časopisu Strojírenská technologie,
 • nová pracovní místa pro špičkové odborné pracovníky v kraji.


Do budoucna se plánují následující aktivity:

 • zasídlení firem,
 • transfer technologií.